Aktivitetsplan avdeling Bodø 2017

Her er oversikt over planlagte aktiviteter i 2017, med forbehold om endringer. Mer informasjon om de ulike aktivitetene vil komme etter hvert.

Januar


Skrivekurs med AN

Februar


Årsmøte
Styremøte

Mars


08.03  8- mars markering, Stand og Kvinnekafe
18.03.  Kino og Kvinnekafe på Stormen

April


02.04.  Workshop for styret " Hvem er vi , hva ønsker vi å være ,
             hvordan  kommer vi  oss dit?"
20.04.   Styremøte
26.04.  Møte i NIFS, Oslo
            
           

Mai

01.05. Gratisk sykkelkurs for kvinner
            Start trafikksikkerhets prosjekt
            Start valgprosjekt "Bevist Valg 2017"
            Kvinnekafé - " Sameblod"

Juni

Sykkel kurs for Kvinner

Juli


Sommertreff for kvinner og barn

Oktober


Kafesamling "Rus i ulike kulturer"
Fagdag på Nord Universistet " Flerkulturell barnevern"