Aktivitetsplan avdeling Bodø 2018

Her er oversikt over planlagte aktiviteter i 2017, med forbehold om endringer. Mer informasjon om de ulike aktivitetene vil komme etter hvert.

Januar


Skrivekurs med AN

Februar


Årsmøte
Styremøte

April           

Juni


JuliAugustSeptemberOktober

Kurs Innføring i norsk rett