Aktivitetsplan avdeling Sør-Helgeland 2018

Februar

2. februar             Promoteringsmøte i Brønnøysund

7.   “                     Styremøte – evaluering av promoteringsmøtet

I løpet av måneden gjennomføres møter med kommunene om samarbeid framover

I løpet av måneden bør det opprettes kontakt med idrettslagene på Sør-Helgeland, gjerne også andre frivillige lag og foreninger med sikte på samarbeid 

Mars

6. mars               Styremøte

8. mars              Samarbeid med «Snille damer» om arrangement i Brønnøysund

                          Markeringer også i de de andre fire kommunene, helst i samarbeid med andre.

I løpet av måneden forsøke å finne lokale til et «Allaktivitetshus» i Brønnøysund, eventuelt også i de andre kommunene i den grad det er mulig. Huset bør inneholde flere rom som kan gi plass til flere aktiviteter, som systue med symaskiner, plass for å arrangere kafé, helst også mulighet for andre tjenester, f.eks. hårklipp og fletting av hår. 

April

3. april               Styremøte

7. april (lørdag)   Åpent møte om negativ sosial kontroll.

                           Legges til et lokale der det er plass for hyggelig samvær med hele familien,

                            eget rom for lek med barn, god mat, men samtidig en grundig og seriøs

                           presentasjo til de voksne om det alvorlige temaet for møtet. Innhenter råd og

                           hjelp fra IMDI (f. eks. videoer, skriftlig materiale osv.). Eventuelt også invitere

                            innleder(e) fra IMDI  

Mai

3. mai               Styremøte

10. mai             Verdens aktivitetsdag

                        Delta aktivt som samarbeidspartner i arrangementer rundt i kommunene

                        Åpent møte (i Brønnøysund) om hvilken betydning kroppslig aktivitet og trening  

                        har for både fysisk og psykisk helse. Stille spørsmålet: Har damer og jenter i

                        innvandrermiljøer spesielle hinder som holder dem tilbake fra å delta i idrett og

                        andre fysiske aktiviteter?  Forsøk å få helsekoordinator(er) som møteinnleder,

                        eventuelt andre fra de kommunale helsetjenestene

17. mai            Markere Kvinnenettverket NOOR SH så langt det er mulig i forbindelse med de

                        tradisjonelle arrangementene rundt om i kommunene. Snarst må det settes i gang

                        arbeid med å lage egen fane 

Juni

5. juni               Styremøte

x. juni                ID-fest (må finne ut når feiringa av ID skjer i år) 

Juli                   Ferie 

August             Ferie  

September

4. sept.             Styremøte

8. «                 Tur til verdensarvøya Vega

                        Fylles med innhold som legger vekt på kvinnenes sterke stilling i

                        fiskerbondekulturen

15.   «             Møte om barnevernet 

Oktober

2. okt.             Styremøte

10. «              Verdensdagen for psykisk helse

                        Åpent møte, evt i samarbeid med tradisjonelle arrangementer 

November

6. nov.           Styremøte

Finne dato     Gründercamp i samarbeid med Brønnøysundregistrene og

                       Brønnøy Næringsforum 

Desember

4. des.           Styremøte

Finne dato(er)   Juletrefest(er)

.