Bevisst valg i 2017

Mandag 11. september er det stortingsvalg i Norge. Kvinnenettverket Noor ønsker gjennom prosjektet «Bevisst valg i 201|7» å bidra til at flere med minoritetsbakgrunn i Nordland benytter seg av stemmeretten sin og gjøre det enklere for målgruppen å få oversikt over hvilket standpunkt de ulike politiske partiene har i saker målgruppen er opptatt av.

I korte trekk består prosjektet av følgende tiltak

  • Lage en oversikt over hva slags saker som opptar innvandrerbefolkningen i Bodø / Nordland
  • Gå gjennom de ulike politiske programmene og lage en enkel og lettlest oversikt over hva de ulike partiene mener i de ulike sakene. Publiseres i et hefte og på hjemmesiden vår og til samarbeidspartnere.
  • Arrangere 3 lunsj -seminar med lokale politikere, gjerne de som står på stortingsliste  (2 i Bodø og 1 i Mo i Rana)
  • Koordinere valgsamling for samarbeidspartnere.

Vi ønsker å nå bredt ut til målgruppen og er avhengig av et godt samarbeid med innvandrer organisasjoner/ ressurpersoner i Bodø og Nordland. Vi håper derfor at du /deres organisasjoner ønsker å delta i prosjektet som samarbeidspartner

Samarbeid innebærer i hovedsak følgende punkter:

  • Sender innspill på hva slags saker dere og deres medlemmer er opptatt av.
  • Invitere deres medlemmer til å delta på lunsj- seminar. Dato er ikke bestemt ennå.
  • Arrangere minst valgsamling for deres medlemmer / nettverk. Ved valgsamling ordner vi med ressurspersoner som kan fortelle om valgsystemet og svare spørsmål rundt hva de ulike politiske partiene mener i ulike saker. Organisasjonene får ansvar for å organisere lokale, bevertning og invitere deltakere.

Prosjektet er i hovedsakelig finansiert av Nordland Fylkeskommune. Vi dekker utgifter organisasjonene måtte ha i forhold til å organisere valgsamlinger, men utgiftene må være avtalt på forhånd. 

Les hele prosjektbeskrivelsen her!