Innkalling til ekstraordinær årsmøte

Alle medlemmer i Kvinnenettverket Noor innkalles herved til et ekstraordinær årsmøte 2017:

Dato: Søndag, den. 2, april, 2017, kl. 15:00 -16:00
Sted: Kantine ved Bodø Voksenopplæring,
(Adresse: Nordstrandveien 41)


Saksliste:
1. Forslag om utvidelse av styret
2. Valg av valgkomiteen til 2018

Vi minner om at ekstraårsmøtet er åpen for alle medlemmer, men ikke alle medlemmer har stemmerett. For å få stemmerett må medlemmer være registrerte minst tre dager før årsmøtet. Om du er usikker på om du har stemmerett, kan du ta kontakt med Aline Mikkelsen 901 18 223.

Vel møtt!

Styre I Kvinnenettverket NOOR