Samling for minoritetshelse i Nordland

Torsdag 8, desember inviterer kvinnenettverket Noor aktører som jobber eller er interessert i minoritetshelse til et samling på Folkets Hus.

Mange kommuner i Nordland opplever befolkningsutfordringer. For mange av kommunene er det avgjørende for fremtiden at kommunen lykkes med bosetting av flyktninger og er i stand til å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft, samt tilrettelegge for god integrering.

Forskning viser at god helse er en viktig faktor for god integrering. Den viser også at innvandrernes helsetilstand generelt er dårligere enn helsetilstanden i resten av befolkningen og at helsefremmende allmenndannelsen blant denne gruppen generelt er lavere enn den øvrige befolkningen.

Gjennom kvinnenettverket Noors helseprosjekt har vi formål om å sette fokus på minoritetshelse i Nordland. Dette gjør vi ved å blant annet bidra til å skape arenaer hvor det er rom for tverrfaglige diskusjoner, erfaringsdeling på tvers av ulike sektorer. Vi ønsker derfor å invitere aktører i helsesektoren, både frivillige og offentlige organisasjoner til et samling. Vi har også invitert representanter fra ulike minoritetsmiljøer.

Formål med samlingen:

Bli kjent med aktører som jobber med helse eller er interessert i minoritetshelse. Erfaringsutveksling mellom tjenesteytende aktører og representanter fra minoritetsmiljøene i Bodø og Nordland. Vi håper på god diskusjon om hvordan innvandring vil prege fremtidens helsesektor i Nordland og hvordan forbereder vi oss til det? Vi vil også bruke denne anledningen til å sette i gang en diskusjon om det er behov for et tverrfaglig nettverk for minoritetshelse i Nordland.

Dato: 08. desember 2016
Sted: Folkets Hus
Kl.: 17:00 – 20:00

Kontaktperson Salamatu Winningah, 46 505 474