Stortingsvalg 2017

Oversikt over aktiviteter knyttet til prosjektet " Bevisst Valg i 2017".

 
 

Påmelding til middagen er avsluttet, det er forventet over 90 delatkere!

Tirsdag 22. august inviteter flere innvandrerorganisasjoner i Bodø til middag sammen med lokale politikere..

Sted: Stormen Bibliotek , Litterratursalen Kl.  17:00 - 20:00

Fra kl. 18  skal politikere fra de ulike partiene presentere sine stortingskandidater og de  viktigste sakene partiet har dette valget.

Deretter blir det mulighet til å stille politikerne direkte spørsmål.

Hele familien er velkommen , det blir aktiviterer for barna i 3 etasje etter middagen.

Gratis for alle, bindende påmelding, avbud må meldes seinest 19.august.Valgsamlinger fra 21.august til 10. september

Hvilken betydning har  min stemme  i stortingsvalget? Hva mener de ulike politiske partiene om saker som opptar meg? Hvordan foregår valget i Norge?

Dette er noen av spørsmålene som Håvard Olafsen som er vår faglig ressursperson kan svare på under valgsamling.  Håvard studerer statsvidenskap ved Nord Universistet og har personlig erfaring fra politikken.

Etter oppdrag fra Kvinnenettverket NOOR har han lest gjennom partiprogrammet til de største partiene som stille til valg og laget en oversikt over hva partiene har i sitt program om sakenen som minoritetsbefolkningen anser som viktig for dem.

Alle ogranisasjoner som har innvandrere som målgruppe kan organisere et valgsamling. Kvinnenettverket Noor betaler for de faktiske kostnadene.

Privatpersoner kan også bestille valgsamling.

Dere ordner med sted, og deltakere og vi tar oss av det faglige og kostandene.

Valgsamlinger kan bestilles fra 21. august til 10.september.Arbeidmøte- forbredelse til Stortingsvalg 2017, onsdag 02.08,2017

Sted: Stormen Bibliotek
KL: 18:30 -20:30
Tema: Hvilke politiske saker er viktige for oss som kulturelle minoriteter i Norge?
Hvordan stiller de ulike politiske partiene seg til disse sakene?