Hva er vi, hva vil vi være og hvordan kommer vi oss dit?

Søndag 02.04 var styret,  noen medlemmer og  ressurspersoner  invitert til workshop på Bodø voksenopplæring. Her arbeidet vi med innholdet og strategi for organisasjonens arbeid. Følgende temaer ble lagt til grunn for arbeidet;

Kommunikasjon og omdømmebygging
  • Kartlegge kommunikasjonskanalene vi har, Bruker vi de optimal, hvordan kan vi bli bedre.
  • Kartlegge våre samarbeidspartnere,
  • Legg opp stategi for innhenting av sponsorer.


Målgruppe og medlemmer

  • Kartlegge våre medlemmer, hvem er de?,
  •  hva slags kanaler har vi for å nå dem?
  •  Hva slags aktiviteter kan engasjere og aktivisere dem?


Hvordan skal vi styrke arbeidet med den offentlige

  • Hvordan skal vi styrke vårt arbeid med det offentlige, kommunen, NFK og andre aktører.
  • Medvirkning og medbestemmelse