4 år siden lansering av Kvinnenettverket Noor i BODØ

På denne dagen for fire år siden, ble det holdt en lanseringskonferanse for det nye nettverket Kvinnenettverket Noor på Rica Bodø.  På disse fire årene har vi rukket å gjøre litt av hvert, blant annet:

  • Publisere boka «Kvinner- demokrati og frihet» med den dyktige forfatteren og kunstfotografen Mailen Evjen
  • Vi har gjennom vårt helseprosjekt utviklet konseptet «Helse-party» som har vekket interesse både lokalt og nasjonalt, i tillegg forsøkt å sette minoritetshelse på agendaen i Nordland
  •  Vi har vært en viktig bidragsgiver i Avisa Nordlands prosjekt «Bodø i 2016» som hadde mål om å synliggjøre minoritetsbefolkningen i Bodø på en god måte.
  • Vi har fått et fantastisk og aktivt lokalt lag i Mo i Rana og forhåpentligvis får vi et nytt lokalt lag i Sør Helgeland før året er omme.
  •  Vi har jobbet for å være en klar og tydelig stemme i minoritetsspørsmål i Nordland.

  • Vi har fått i gang et viktig samarbeid med barnevernsutdanningen ved Nord Universitet, gjennom dette arbeidet ønsker vi å bidra å styrke den flerkulturelle kompetansen i utdanningen.  
  • Synliggjør og bidra til diskusjoner om samisk kultur og historie.
  • Gjennom nettverket har vi bidratt til at flere kvinner har utvidet sitt nettverk på tvers av ulike kulturer, nasjonaliteter og sivilstatus.

Takk til alle som har deltatt i dette arbeidet, enten ved å være med i styret, komiteer, aktive medlemmer, støttemedlemmer og takk til de som har heiet på oss fra sidelinjen. Takk til Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Extra stiftelsen som har støttet oss og våre prosjekter.

Ikke minst takk til alle våre samarbeidspartnere, blant annet Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), KUN og alle innvandrerorganisasjoner som har jobbet med oss i ulike prosjekter.

Sammen får vi til mye!

Årsrapport 2013 Årsrapport og berettning for 2013