Barnevern

Barnevernet er et tema som både engasjerer og opprører mange med minoritetsbakgrunn. Tilliten til barnevernet er svekket i denne gruppen og mange opplever stor frykt for barnevernet. Det er mange faktorer som spiller inn her og basert på erfaringer blant våre medlemmer og målgruppe kan følgende punkter vektlegges.

  • Mangel på rett informasjon om barnevernet og dens oppgaver i flere miljøer
  • Lite flerkulturell kompetanse / kultursensitivitet i barnevernet.

Kvinnenettverket Noor har lenge engasjert oss og ønsker å jobbe for å styrke tilliten til barnevernet i de ulike minoritetsmiljøene. For at vi skal kunne gjøre en reell endring som gir positive resultater anser vi det som viktig å samarbeide med Barnevernet og andre aktuelle aktører.

Vår 2017 har Noor inngått et samarbeid med Nord Universitet, barnevernutdanningen og Barneverntjenesten i Bodø kommune hvor vi skal se på hvordan barnevernutdanningen kan styrkes i forhold til det flerkulturelle.