Bli medlem   For medlemskap fyll ut informasjon. Du vil få en faktura pr e-post. 

Du kan også betale i nettbank til konto 1503 40 44497 eller vippse til 21500. 

Husk å merke innbetalingen med "medlemskap, navn og fødselsår".

Oppdater dine kontaktopplysninger

Har du flyttet, skiftet telefonnummer eller mailadresse, fyll i kontaktopplysninger slik at vi kan sende deg informasjon lettere.