Helse-Party

Tilpasset og tilrettelagt helseiformasjon direkte til deg!

Et helse-party er et sosial treff med venner, familie og kjente , hvor dere kan få mer informasjon om helse– og sosialrelaterte tema som opptar dere. Ønsker du og din familie eller venner mer informasjon om diabetes, psykisk helse, barnevernet, ernæring eller andre helse– og sosialrelaterte temaer?

Til ditt helse-party kan du få besøk av to personer fra vårt ressursteam med faglig kompetanse innenfor temaet du ønsker mer informasjon om. Ressursteamet består blant annet av leger, sykepleiere, psykologer, pedagoger og andre med god helse- og sosial kompetanse. Ressursteamet skreddersyr informasjon etter ønske og behov som du og dine gjester måtte ha. Dere kan blant annet få informasjon om:

  • Symptomer på sykdomsbilde
  • Forebyggende tiltak
  • Tilbud som finnes i kommunen
  • Informasjon om relevante frivillige helseorganisasjon.


Hva slags tema kan du velge mellom?

Vertinnen av et helse-party kan velge mellom følgende hovedtema. Innholdet tilpasses etter ønske og behov.

  • Psykisk helse F. eks. Angstlidelser, depresjon, diskriminering , rus osv.
  • Livstilrelaterte lidelser F. eks. Diabetes, hjerte og karsykdommer, fysisk helse, kosthold osv.
  • Familie og relasjoner F. eks barneoppdragelse/barnevern, allergi og astma, livreddende førstehjelp, homofili, vold i nærerelasjoner osv
  • Kvinnehelse F. eks. Seksuell helse, svangerskap, fødsel og prevensjon. gynekologisk undersøkelse, stoffskifte, overgangsalder osv.
  • Helsesystemet F. eks. Helsesøster i skole, fastlegeordning, Nav osv.

Hvem kan være vertinne?

Alle kvinner i Nordland kan invitere til et eller flere helse-party, helt gratis!

Ansvar som vertinne.

Som vertinne bestemmer du hvor og hvem som blir invitert til ditt helse- party. Du bestemmer også tema. Sammen med vår prosjektkoordinator finner dere en dato som ditt helse-party skal holdes. Det er krav om at du har minst fire gjester.

Vertinnen har ansvar for den sosiale delen av samlingen, det betyr at du bestemmer hva som eventuelt skal serveres. I tillegg har du ansvar for å ordne med tolk hvis noen av gjestene dine har behov for det.

Kort om helseprosjektet.

Dette tilbudet er en del av helseprosjekt « Kvinnehelse i Nordland».  Prosjektet er et pilotprosjekt og har som formål å styrke kvinner ved å bidra til økt helsefremmede allmenndannelse blant kvinner, med fokus på kvinner med innvandrerbakgrunn. I tillegg består prosjektet av andre aktiviteter som har som formål å styrke minoritetsperspektivet i helsetilbudet til kommuner og helseorganisasjoner i Nordland.