Aktivitetsplan avdeling Bodø 2021

Her er oversikt over planlagte aktiviteter i 2021. Mer informasjon om de ulike aktivitetene vil komme etter hvert.

JanuarFebruar


Årsmøte 27.februar. Teams

MarsApril


           

Juni

Helseparty/webinar om vaksinering

20.juni  Grønn familiedag på 4H

Sykkelkurs for kvinner

August


Kvinnekafe(Stortingsvalg 2021)

September

HelseParty

Oktober

HelseParty

November

 Kvinnefest