Aktivitetsplan avdeling Bodø 2021

Her er oversikt over planlagte aktiviteter i 2021. Mer informasjon om de ulike aktivitetene vil komme etter hvert.

JanuarFebruar


Årsmøte 27.februar. Teams

MarsApril


           

Mai

Sykkelkurs for kvinner

Kvinnekafe

Juni

Sykkelkurs for kvinner

August


Kvinnekafe(Stortingsvalg 2021)

September

HelseParty

Oktober

HelseParty

November

 Kvinnefest