Støtt Kvinnenettverket Noors arbeid.

Vi trenger deres hjelp!

Pr. dags dato har organisasjonen ingen kontor eller ansatte som jobber i organisasjonen. All arbeid foregår i fritiden til styremedlemmer og noen få aktive medlemmer. For å forsterke arbeidet vårt ser vi behov for å leie et lite kontor i Bodø, samt engasjere en person i en liten stillingsbrøk.

Pr. dags dato drives organisasjonen med litt driftsstøtte fra kommunen og medlemskontingent. Vi er opptatt av å være et lavterskelstilbud, derfor har vi kun 100,- i medlemskontingent pr. år. Vi anser dette som viktig siden mange i vår målgruppen er økonomisk vanskeligstilte.

Med dette som bakgrunn henvender vi oss til ulike aktører i næringslivet for litt støtte. Vi håper deres organisasjon/ bedrift finner vårt arbeid som samfunnsnyttig og ønsker å støtte oss med litt penger.

For å gi noe tilbake ønsker vi å synliggjøre alle aktører som støtter organisasjonen. For de aktørene som støtter oss med 5000,- eller mer pr. år vil vi profilere bedriften/ organisasjonens logo på forsiden på vår hjemmeside med link til organisasjonens/ bedriftens hjemmeside.

Dette kan være en fin måte å synliggjøre deres organisasjon / bedrift overfor våre samarbeidspartnere og målgruppe, som er kvinner, med fokus på innvandrerkvinner.

Ta gjerne kontakt med økonomiansvarlig Aline Mikkelsen på telefon ved spørsmål. tlf 90 11 8223

Donere penger til Kvinnenettverket Noor i Mo i Rana ?

Ta kontakt med styreleder Sandra Geraldine Huezo Davidsen på e-post Pitarom@hotmail.com 

Vi takker for all støtte!