Bodø

Styret 2021-2022 i Bodø består av 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

Leder: 
 • Yan Zhao, opprinnelig fra Kina. Jobber til daglig på Nord universitet. Er opptatt av at kvinner med innvandringsbakgrunn får mulighet til å videreutvikle sin kompetanse, og å benytte sin kompetanse i norske samfunnet.

  Yan profilbilde_resized_20210322_095544179JPG

  Nestleder:

 • Danilla Tømmerås, opprinnelig fra Rwanda og kom til Norge i 1997. Er utdannet sykepleier med videreutdanning i Diabetes og ledelse. Er opptatt av spørsmål relatert til helse og integrering. Er medlem i fagrådet for innvandrerhelse i helsedirektoratet. Glad i å gå turer , trening og dans. Har tro på at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet, god helse og velvære.
Styremedlemmer:
 • Ingeborg Tangeraas , opprinnelig fra Norge, jobber som rådgiver i barne-og ungdomsorganisasjonen 4H Nordland. Hun er utdannet agrotekniker og journalist. Styreleder i European Federation of City Farms, leder i kvinneutvalget i Norsk Bonde-og Småbrukarlag/ medlem av Via Campesina og World Women March  
 • Tatiana Cruickshank, Opprinnelig fra Russland. Jobber som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Styreleder i Norsk-russisk forening i Bodø.
 • Amina Winningah, opprinnelig fra Ghana. Har bachelor i flerkulturell barnevern, jobber for Imdi som minoritetsrådgiver ved Bodø videregående skole.

Varamedlemmer:

 • Ayşe Koç, opprinnelig fra Tyrkia. Studerte medisin i hjemlandet. Holder på å gjennomføre introduksjonsprogram. 
 • Aline Mikkelsen kommer fra Hamarøy og er lulesame. Har bachelor i regnskap og revisjon og jobber nå som økonomi- og gjeldsrådgiver i Hattfjelldal kommune.


Mo i Rana

Mer informasjon om styret kommer snart !