Bodø

Styret 2022-2024 i Bodø består av 5 styremedlemmer og 1 vara.

Leder: 
  • Yan Zhao, opprinnelig fra Kina. Jobber til daglig på Nord universitet. Er opptatt av at kvinner med innvandringsbakgrunn får mulighet til å videreutvikle sin kompetanse, og å benytte sin kompetanse i norske samfunnet.

Nestleder:

  • Danilla Tømmerås, opprinnelig fra Rwanda og kom til Norge i 1997. Er utdannet sykepleier med videreutdanning i Diabetes og ledelse. Er opptatt av spørsmål relatert til helse og integrering. Er medlem i fagrådet for innvandrerhelse i helsedirektoratet. Glad i å gå turer , trening og dans. Har tro på at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet, god helse og velvære.

Styremedlemmer:

  • Ingeborg Tangeraas , opprinnelig fra Sauda på Vestlandet, jobber som rådgiver i barne-og ungdomsorganisasjonen 4H Nordland. Hun er utdannet agrotekniker og journalist. Styreleder i European Federation of City Farms, leder i kvinneutvalget i Norsk Bonde-og Småbrukarlag/ medlem av Via Campesina og World Women March  

  • Tatiana Cruickshank, Opprinnelig fra Russland. Jobber som lærer i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Styreleder i Norsk-russisk forening i Bodø. Er opptatt av å bygge bro mellom kulturer og inkludering.

  • Amina Winningah, opprinnelig fra Ghana. Har bachelor i flerkulturell barnevern, jobber for Imdi som minoritetsrådgiver ved Bodø videregående skole.

  • Varamedlemmer
  • Rina Nicolaisen, født og oppvokst på Værøy. Hun er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk, veileder og foredragsholder r i tema rundt omsorg for barn og unge. Er opptatt av inkludering, mangfold og en trygg og god oppvekst for barn og unge.