Bevisst valg 2019


Kvinnenettverket Noor har hatt fokus på valg tidligere; ved kommune og fylkestingsvalget i 2015 og Stortingsvalget i 2017. Gjennom prosjektet Bevisst valg 2019 ønsker vi å bidra til at flere med minoritetsbakgrunn i Bodø kommune benytter seg av stemmeretten sin.  

 Erfaringer vi har gjort oss er at mange med minoritetsbakgrunn opplever det som en utfordring å navigere i de politiske informasjonsmateriellene rundt valg. Ofte oppleves det at man blir bombardert med masse informasjon om ulike ting og det er ikke alltid man opplever at informasjonen er aktuelt eller interessant for den enkelte.

 Gjennom dette prosjektet ønsker Kvinnenettverket Noor å skape entusiasme over valget, og skal vi klare det anser vi det som viktig å basere informasjonsarbeidet vårt på det som engasjerer i de ulike miljøene. Hva er de ulike gruppene opptatt av og hva slags politiske løsninger har de forskjellige partiene på det som opptar innvandrergruppene?

Mandag 9 september er det klar for valg, denne gangen er det kommune og fylkestingsvalg.  

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år 

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget 2019:

•           Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

•           Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.

•           Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. 

Godt valg!