Medlemskontingent 2023

Kr. 100 ,- for medlemmer over 18 år
Kr. 50,- kr for medlemmer under 18 år
Kr. 200,- for familiemedlemskap 


Les mer om medlemsfordeler her!