Medlemskontingent

Konto 1503 40 44497
Vipps: 21500  (KVINNENETTVERKET NOOR )

Merk innbetaling med medlemskap, ditt navn og fødselsår ( for eks: "medlemskap, Kari Norman f 1960")
Kr. 100 ,- for medlemmer over 18 år
Kr. 50,- kr for medlemmer under 18 år
Kr. 200,- for familiemedlemskap (husk at alle medlemmer må registreres med navn og fødselsår; f.eks: "Kari Norman, f. 1960")


Les mer om medlemsfordeler her!

Oppdater dine kontaktopplysninger

Har du flyttet, skiftet telefonnummer eller mailadresse, fyll i kontaktopplysninger slik at vi kan sende deg informasjon lettere.