Bakgrunn for Organisasjonen

Mai 2013 ble 16. kvinner fra ulike kulturer invitert til et seminar av KIM-Nordland, ledet av Tomas Lopez. Tema for seminaret var hvordan det var å være kvinne med etnisk minoritetsbakgrunn i Bodø og Nordland.  Følgende punkter ble diskutert under seminaret.

•Mangel på et felles arena hvor kvinner uavhengig av etnisitet kan dele erfaringer og styrke hverandre.
•Kvinnene så behovet for en plattform hvor innvandrerbefolkningen kan dele sine erfaringer og kompetanse med offentlige aktører for å styrke tjenester rettet mot minoritetsbefolkningen.
•Kvinnene opplevde det slik at det er få organisasjoner i Nord-Norge som jobber systematisk med de områdene som NOOR er opptatt av.

Et resultat av seminaret var opprettelse av en arbeidsgruppe bestående av 5 kvinner som fikk mandat til å utvikle en organisasjon som kunne jobbe med noe av de tingene som ble diskuteret på seminaret 13.mai. Organisasjonen ble registert i Brønnøysund registret 23.august 2013 og ble lansert i Bodø 24.november 2013.
Siden den gang har Kvinnenettverket Noor jobbet for å gi minoritetskvinner et stemme, vi har jobbet og jobber for å styrke minoritets- og mangfoldspersektivet i samfunnet. I dag foregår all arbeid med organisasjon på frivilligbasis og er derfor avhengig all hjelp og støtte vi kan få fra folk som ser nytten av arbeidet som Noor gjør.