Barnevernet er et tema som både engasjerer og opprører mange med minoritetsbakgrunn. Tilliten til barnevernet er begrenset i mange minoritetsmiljøer og noen opplever stor frykt for barnevernet. 

Det er mange faktorer som bidrar til dette. Erfaringer blant vår målgruppe vektlegger disse punktene;

Mangel på rett informasjon om barnevernet og dens oppgaver i flere miljøer
Lite flerkulturell kompetanse / kultursensitivitet i barnevernet.

Kvinnenettverket Noor har lenge engasjert oss og ønsker å bidra til å styrke tilliten til barnevernet i de ulike minoritetsmiljøene. Vi ønsker et konstruktiv samarbeid med barnevernet og andre aktuelle aktører. 

Vår 2017 har Noor inngått et samarbeid med Nord Universitet, barnevernutdanningen og Barneverntjenesten i Bodø kommune hvor vi skal se på hvordan barnevernutdanningen kan styrkes i forhold til det flerkulturelle.