Ønsker du å starte Kvinnenettverket Noor der du bor?


 

Ser du  behovet for en organisasjon som jobber systematisk og målrettet med integrering, mangfold og kvinnespørsmål der du bor? Da er kvinnenettverket Noor en riktig organisasjon for deg. 

Kvinnenettverket Noor har mål om å bli en nordnorsk organisasjon. Skal vi nå dette målet er vi avhengig av at folk rundt omkring i Nord-Norge ønsker å starte lokalavdelinger. 


Hvem kan starte lokalavdeling

Alle uavhengig av kjønn, etnisitet eller kulturell bakgrunn kan starte lokal-avdeling.  Siden kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er en sentral målgruppe for organisasjonen anbefales det at denne gruppen involveres og er en drivkraft ved opprettelse av lokal-avdelinger. 


Krav til lokal-avdelinger 

Det er krav om at alle lokal-avdelinger er forpliktet til å følge organisasjonens vedtekter. Lokale tilpasninger av vedtektene er tillatt, men formål og målgruppe skal være likt. 

Lokal-avdelingene drives som en selvstendig økonomisk enhet, med eget styre og vedtekter. Avdelingene bestemmer selv egne aktiviteter så lenge aktivitetene kan kobles til formålet med hovedorganisasjon. 

Lokal-avdelingene må bruke samme logo.

Fordeler med å starte lokal-avdeling

  • Kvinnenettverket Noor i Bodø kan hjelpe med råd og veiledning.
  • Gratis brosjyrer og profileringsmaterialer om Kvinnenettverket Noor
  • Tilgang til å profilere lokal avdelingen og aktiviteter på Noor's hjemmeside. 
  • Forslag til lokale aktiviteter 
  • Være med å utvikle felles prosjekter


Hvordan kommer man i gang?

Hvis du er nysgjerrig, har spørsmål eller ønsker å sette i gang, ber vi om at du tar kontakt med styreleder i Bodø, Salamatu Winningah mob: 46 505 474 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!