Kort om Kvinnenettverket Noor


Kvinnenettverket Noor er en frittstående frivillig organisasjon i Nord- Norge. Organisasjonen ble stiftet august 2013. Organisasjonen har avdeling i Bodø og i Mo i Rana.   

Kvinnenettverket Noors mål er å styrke kvinner i det norske samfunnet, med fokus på kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. For å nå målet vårt har vi definert fire delmål som vi jobber med:

  • Bidra til økt samfunns- og politisk engasjement blant kvinner
  • Bidra til at kvinner danner seg større nettverk, både sosial - og formelle nettverk
  • Bidra til selvutvikling blant kvinner, samt synliggjøre innvandrerkvinner som en kompetent ressursgruppe.

Kvinnenettverket Noor skal være en viktig informasjonsaktør for våre medlemmer og det øvrige samfunnet, jobbe aktivt for å gjøre informasjon som opptar vår målgruppe lett og tilgjengelig. I tillegg ønsker vi å bidra til gode diskusjoner rundt saker som opptar kvinner og minoritetsbefolkningen i Norge.

Kvinnenettverket Noor skal være en aktiv og velfungerende organisasjon. Organisasjonen skal arrangere både seminarer og sosiale samlinger for sine medlemmer.


Vår visjon er å være en viktig stemme for minoritetskvinner i Nord, samt bli en viktig samfunnsaktør innenfor mangfoldfeltet i Nord- Norge. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra med nyskapning innenfor integrering og mangfolds arbeidet i landet.