Jubileumsboka til salg!

Kvinner - demokrati & frihet


I 2014 feiret Norge 200 år med norsk grunnlov. I Kvinnenettverket NOORs egen jubileumsbok "Kvinner" kommer mange stemmer fra hele landet til uttrykk med sine tanker og refleksjoner rundt temaer som frihet, demokrati og 17.mai.

Boka skal være et innspill til fortsatt debatt om frihet, demokrati og deltakelse.

Kan vi finne kvinnefellesskap rundt disse temaene?

Betyr kulturelle bakgrunn noe for vårt forhold til begrepene frihet og demokrati?

Kvinnenettverket NOOR håper at boka skal bidra til mange tanker og refleksjoner som inspirerer til debatt om vår felles flerkulturelle framtid.


Boka består av flotte portrettbilder av ca. 20 kvinner med ulik sosial- og kulturell bakgrunn og korte utdrag av samtalene med forfatteren Mailen Evjen.

Mailen Evjen har toårig utdannelse fra Oslo fotokunstskole. Har grunnfag i statvitenskap ved Universitetet i Nordland. Tidligere utgitt bøkene " Minner og "Huset"