Disse fordelene får du som medlem i Kvinnenettverket Noor.

  • Bli kjent med mange kvinner fra ulike land, lære om andre kulturer og den norske kulturen.
  • Få tilgang til billige eller gratis kurs som bidrar til kompetanseheving.
  • Få tilgang til gratis seminarer og konferanser om ulike temaer.
  • Du blir invitert til alle arrangementer som  kvinnefest, sommerfest og samlinger for hele familien.
  • Få mulighetene til å være med å styrke integrering og mangfoldsarbeidet i Nordland.
  • Tilgang til råd og veiledning innenfor ulike samfunnsrelaterte utfordringer.
  • Du får muligheten til å engasjere deg i viktige samfunns- og kvinnespørsmål.


Som medlem bestemmer du selv hvor aktiv du ønsker å være, men vi trenger også aktive medlemmer. For å bli medlem må du være over 14 år og ha oppholdstillatelse i Norge. 


Medlemskontingent er satt til 100,- i 2019. 

For medlemmer under 18 år er kontingenten 50,-.


 Fyll ut medlemsskjema her!