Disse fordelene får du som medlem i Kvinnenettverket Noor.

  • Bli kjent med mange kvinner fra ulike land, lære om forskjellige kulturer
  • Få tilgang til gratis kurs som bidrar til kompetanseheving.
  • Få tilgang til gratis seminarer og konferanser om ulike temaer.
  • Komme med forslag og få mulighet til å påvirke innholdet i  arrangementer.
  • Du blir invitert til alle arrangementer som kvinnefest, sommerfest og samlinger for hele familien.
  • Få mulighetene til å være med å styrke integrering og mangfoldsarbeidet i Nordland.
  • Tilgang til råd og veiledning innenfor ulike samfunnsrelaterte utfordringer.
  • Du får muligheten til å engasjere deg i viktige samfunns- og kvinnespørsmål.
  • Du får stemmerett ved årsmøter og kan bli valgt i styret 


Som medlem bestemmer du selv hvor aktiv du ønsker å være, men vi trenger også aktive medlemmer. For å bli medlem må du være over 14 år og ha oppholdstillatelse i Norge. 


Medlemskontingent er satt til 100,- 

For medlemmer under 18 år er kontingenten 50,-.