Bevisst Valg 2021

Usikker på hvem du skal stemme på? 

Stemmer du alltid på samme partier uten å tenke deg over hva de mener om saker du er opptatt av?

Er det for mye informasjon at du blir litt forvirret derfor bruker du ikke stemmeretten din?


Gjennom prosjektet «Bevisst valg» har Kvinnenettverket Noor i mange valgår jobbet for at flere med minoritetsbakgrunn skal bruke sin stemmerett og få et mer bevisst forhold til valgdeltagelse.


I 2015 engasjerte Kvinnenettverket Noor fem ulike innvandrerorganisasjoner i Nordland, der de lagde en liste over hva slags temaer/saker de mener er viktig for det flerkulturelle Norge; Familie, barnehage og skolepolitikk, innvandringspolitikk, asyl- og flyktningpolitikk, folkehelse, eldreomsorg og psykiskhelse, arbeid og utdanning, tros- og livssynssamfunn, solidaritet og bistand.


Temaene som organisasjonene kom fram til er brukt til å lage en enkel oversikt over hva de ni største partiene i Norge har i sitt partiprogram om disse sakene.


Vi understreker at vi har brukt partiprogrammene som kilde for dette heftet.

I arbeidet med dette heftet har målet vært å forenkle språket i partiprogrammene på de aktuelle temaene for å avdekke og tydeliggjøre innholdet.


Kvinnenettverket Noor håper dette kan være til hjelp for velgere som er opptatt av det flerkulturelle Norge. Vi håper oversikten gjør det enklere å finne det partiet du mener har de beste løsningene i disse sakene. Vi oppfordrer alle som leser dette heftet til å besøke de ulike partienes hjemmeside for å dypere innsikt.

 

Du har stemmerett dersom du er:

● Norsk statsborger

● Har fylt 18 år innen utgangen av 2021

● Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge 


Vi ønsker med dette alle norske

statsborgere godt valg, og husk at

valget er ditt