BLI SETT - Trafikksikkerhetskampanje

 

Denne filmen viser hvor viktig det er å bruke refleks!

Prosjektbeskrivelse:

Kvinnenettverket Noor vil gjennom vår kampanje for trafikksikkerhet bedre holdninger og bygge kunnskap om trafikksikkerhet hos minoritetskvinner i Bodø.
For å kunne påvirke trafikantene må vi formidle budskapet på målgruppens premisser og gjennom kanaler som er tilpasset de vi snakker med.

Kampanjen skal vise omtanke for trafikanten, og formidle hvordan vi ønsker at alle skal komme seg trygt frem.
Vårt mål er at oppmerksomhet, kunnskap, holdninger og aksept er viktige påvirkningsfaktorer for å endre atferd, og dette gir oss følgende målbare delmål:

1. Påvirke holdninger knyttet til trafikksikkerhet
• Skape oppmerksomhet om trafikksikkerhet

2. Øke kunnskap om trafikk, sikkerhet og konsekvenser av uønsket atferd
Vår prosjektleder har ansvar for å gjennomføre hver enkelt kampanje, og sørge for at relevante fagpersoner kan delta i både forarbeidet og under selve kampanjearbeidet.

Kampanjebudskapet skal fremstå̊ som tydelig for målgruppen.

Målgruppe:

Primært minoritetskvinner i Bodø, men også åpent for andre interesserte

Prosjektmål:

Målet er å skape økt bevissthet blant minoritetskvinner i Bodø om viktigheten av synlighet i trafikken. I kampanjen trekker vi frem situasjoner som syklister og andre trafikanter er involvert i, og viser hvordan bedre sikkerheten i interaksjon mellom trafikantene. Instruktører kan for eksempel gjennomføre øvelser sammen med deltakerne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.