Helse og trivsel

Gjennom prosjektet «Kvinnehelse i Nordland» har Noor hatt stor engasjement rundt kvinnehelse og minoritetshelse. All forskning viser at minoritetsbefolkningen i Norge har generelt dårligere helsetilstand enn det øvrige befolkningen. Gjennom vårt arbeid ønsker Noor å bidra til å tilpasse og tilrettelegge offentlige helsetilbud og tjenester, samt synliggjøre noe av helseutfordringene som målgruppen vår møter.  

Les mer om tiltakene og sakene Noor har engasjert seg for.