Årsmøte finner sted 7.mars 2024

kl 17-19.30

Sted: Kirkens bymisjon