Innkalling til årsmøte 2018, Kvinnenettverket Noor avd. Bodø

Alle medlemmer i Kvinnenettverket Noor innkalles herved til årsmøte 2018:

 Dato: 28.februar 2018, kl. 18:00 -2000

Sted: Batteriet Nord-Norge, 2etg. Jordbruksveien 46,8008 Bodø

Enkelt servering med kaffe/te, frukt og noe å bite i.

 Sakliste :

  1. Åpning og konstituering
  • Valg av møteleder
  • Valg av referen  
  • Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

  1. Årsberetning
  2. Regnskap & budsjett
  3. Innkomne forslag /sak
  4. Valg av styre m/vara

 Om du har sak til å melde inn, må du sende den skriftlig til styret k-noor@outlook.com senest to uker før årsmøte, dvs. før den 12. feb. Om du har spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med nestleder Yan Zhao 90761476 

Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. Den skal publiseres på både vår hjemmeside www.k-noor.no og vår Facebook-side.

Årsmøtet er åpen for alle, men ikke alle har stemmerett.

 

Litt om stemmerett:

 § 9 Stemmegivning på årsmøtet: Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må medlemmer være registrerte minst tre dager før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt

Kontingent for 2018 er 100 Kr. For medlemmer under 18 år er det 50 Kr. Om du ikke har betalt kontingent kan du betale den til konto: 1503 40 44497 (husk å merke ditt navn), eller vipps den til 21500. Har du spørsmål ang. innbetaling av kontingent, kan du ta kontakt med økonomiansvarlig Aline Mikkelsen 901 18 223.

 Vi ønsker også å benytte anledningen å påminne medlemmer om at Kvinnenettverket Noor har deltatt grasrotandelenordning av Norsk Tipping. Du kan støtte oss ved å velge oss som din grasrotmottaker. På forhånd takk!