Innkalling til årsmøte 2019    

Alle medlemmer i Kvinnenettverket Noor innkalles herved til årsmøte 2019:
Dato: 19.februar 2019, kl. 18:00 -2000

Sted: Batteriet Nord-Norge, 2etg. Jordbruksveien 46,8008 Bodø

Enkelt servering med kaffe/te, frukt og noe å bite i.

Sakliste : 

1.       Åpning og konstituering

1.1. Valg av møteleder.

Styrets forslag: Amina Winningah

1.2. Valg av referent

Styrets forslag: Christian Lo

1.3. Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

Styrets forslag: Henny Aune og en annen av årsmøtedeltakerne

2.       Årsberetning for 2018, se eget dokument

Styrets forslag: Årsberetning godkjennes.

3.       Regnskap for 2018, se eget dokument

Styrets forslag: Regnskapet godkjennes

4.       Handlingsplan for 2019, se eget dokument

Styrets forslag: Handlingsplan godkjennes

5.       Budsjett for 2019, se eget dokument

Styrets forslag: Budsjettet godkjennes

6.       Innkomne forslag /sak

Det har ikke kommet inn noen saker til årsmøtet (frist var 5. februar 2019).

7.       Valg

7.1. Valg av styre m/vara

De som er på valg i 2019:

Styreleder Amina Winningah

Styremedlemmer: Christian Lo og Muwahib Mohamed

Varamedlemmer: Huda Komok og Tatiana Cruickshank

Ikke på valg i år: Medlemmer: Henny Aune, Areej Al Omar, og Aline Mikkelsen

Valgkomiteens innstilling: se eget dokument, utdeles på årsmøtet

7.2 Valg av valgkomite til årsmøte i 2020

Styret forslag: Rowena Ryvold, Salamatu Winningah, Terje Cruickshank

 

Om du har spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med leder Amina Winningah 91663531

 Årsmøtet er åpent for alle, men ikke alle har stemmerett.

 Litt om stemmerett:

 § 9 Stemmegivning på årsmøtet: Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. For å få stemmerett må medlemmer være registrerte minst tre dager før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt

Kontingent for 2019 er 100 Kr. For medlemmer under 18 år er det 50 Kr. Om du ikke har betalt kontingent kan du betale den til konto: 1503 40 44497 (husk å merke ditt navn), eller vipps den til 21500. Har du spørsmål ang. innbetaling av kontingent, kan du ta kontakt med økonomiansvarlig Aline Mikkelsen 901 18 223.

 Vi ønsker også å benytte anledningen å påminne medlemmer om at Kvinnenettverket Noor har deltatt grasrotandelenordning av Norsk Tipping. Du kan støtte oss ved å velge oss som din grasrotmottaker. På forhånd takk!  

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styre I Kvinnenettverket NOOR

Facebook