Innspill til Regionalplan for folkehelse i Nordland


Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide ny regionalplan for folkehelse i Nordland. Sammen med den Russiske foreningen i Bodø, SOMNOR og Kurdisk kulturforening i Bodø har Kvinnenettverket Noor utarbeidet følgende innspill til planen.

Planen ligger ute på høring med høringsfrist 1.september