Våre prosjekter

Her finne prosjektskisser på ulike prosjekter kvinnenettverket har. Vi håper andre organisasjoner og aktører kan bli motivert eller inspirert til lignende tiltak.