Medvirkning og påvirkning


Det er viktig at vi som samfunnsborgere er med å utvikle samfunnet vi er en del av. Mange av våre medlemmer har minoritetsbakgrunn og er lite representert i politikken, eller på viktige offentlige arenaer. Dette bidrar til at våre meninger og stemmer i lite grad er med å påvirke utviklingen i samfunnet.

Kvinnenettverket Noor jobber med å fylle noe av tom-rommet ved å være en politisk engasjert men nøytral organisasjon. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å formidle viktige politiske problemstillinger som våre medlemmer og målgruppe er opptatt av.

Vi er også opptatt av å oppmuntre flere med minoritetsbakgrunn å ta del i samfunnsdebatten og å være politisk aktiv. Dette gjør vi blant annet ved å tilby kurs og trening. Jobbe med å bygge ned barrierer, samt bidra til arenaer hvor man kan delta i debatten på egne premisser. Ikke minst bidra til at flere bruker stemmeretten sin under valg.

Aktuelle Noor prosjekter:

Kvinnenettverket Noor som høringsaktør

Kvinnenettverket Noor fungerer også i større grad som en høringsaktør for det offentlige. Vi har blitt invitert til å komme med innspill til følgende handlingsplaner